Штампа Ел. пошта


JAВНЕ НАБАВКЕ 2017


План јавних набавки 2017 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 1 2017 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 2 2017 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 3 2017 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 4 2017 преузми


- Jaвна набавка услуга - Текућег одржавања водоводног система, канализације и напајања термоминералном водом објеката болнице ЈН24/6

   Oбјављено 20.10.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН24/6, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми


- Jaвна набавка добара - Енергенти за грејну сезону 2017/2018 за партију 2-угаљ и за партију 3-дрва ЈН27/5

   Oбјављено 29.09.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН27/5, преузми

    * Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми


- Jaвна набавка услуга - Редовног одржавања система централног грејања у свим објектима болнице ЈН24/5

   Oбјављено 28.09.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН24/5, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми


- Jaвна набавка услуга - Редовног одржавања и сервисирања лифтова ЈН24/4

   Oбјављено 12.09.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН24/4, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Набавка ситног инвентара за потребе дијагностичке службе ЈН23/16

   Oбјављено 23.08.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/16, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Енергенти за грејну сезону 2017/2018 ЈН26/4

   Oбјављено 04.08.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН26/4, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одговор на питање 2, преузми

    * Одлука о додели уговора партија 1, преузми

    * Одлука о обустави поступка партија 2, преузми

    * Одлука о обустави поступка партија 3, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми


- Jaвна набавка добара - Биохемијски анализатор ЈН23/15

   Oбјављено 26.07.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/15, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о обустави поступка, преузми

    * Обавештење о обустави поступка, преузми


- Jaвна набавка услуга - Редовно одржавање, сервисирање кухињских апарата, расхладних уређаја, машина за прање, сушење и пеглање веша и клима уређаја ЈН24/3

   Oбјављено 14.07.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН24/3, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Koнкурсна документација за ЈН24/3, измена бр. 1, преузми

    * Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Текстилни производи ЈН23/14

   Oбјављено 05.07.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/14, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Средства за дезинфекцију ЈН23/13

   Oбјављено 04.07.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/13, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Средства за дезинфекцију ЈН23/12

   Oбјављено 02.06.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/12, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Koнкурсна документација за ЈН23/12, измена 1, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Одлука о обустави поступка, преузми

    * Обавештење о обустави поступка јавне набавке, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору - партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору - партија 2, преузми


- Jaвна набавка добара - Набавка рачунарске опреме и резервних делова за одржавање рачунарске опреме ЈН23/11

   Oбјављено 31.05.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/11, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Административни материјал ЈН23/10

   Oбјављено 30.05.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/10, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору - партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору - партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору - партија 3, преузми


- Jaвна набавка добара - Горива за службена возила ЈН23/9

   Oбјављено 24.05.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/9, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - набавка путничког аутомобила ЈН23/8

   Oбјављено 11.05.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/8, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Текстилни производи ЈН23/7

   Oбјављено 26.04.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/7, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Koнкурсна документација за ЈН23/7 измена бр. 1, преузми

    * Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одговор на питање 2, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Одлука ообустави поступка, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Обавештење о обустави поступка партија 4, преузми


- Jaвна набавка услуга одржавања информационог система, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН27/3

   Oбјављено 25.04.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН27/3, преузми

    * Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива за подношење понуда, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка услуга - Услуга осигурања JН24/2

   Oбјављено 21.04.2017. год.

    * Koнкурсна документација за JН24/2, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Koнкурсна документација за JН24/2, измена бр. 1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 9, преузми


- Jaвна набавка добара - Технички материјал, Партија 2 - Електроматеријал ЈН23/6

   Oбјављено 29.03.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/6, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Лекови, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН27/2

   Oбјављено 23.03.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН27/2, преузми

    * Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива за подношење понуда, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Одлука о измени уговора партија 1, преузми

    * Одлука о измени уговора партија 2, преузми

    * Одлука о измени уговора партија 1, преузми


- Jaвна набавка услуга - Месечно одржавање књиговодственог програма и програма за плате ЈН27/1

   Oбјављено 22.03.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН27/1, преузми

    * Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива за подношење понуда, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Материјал за одржавање хигијене ЈН23/5

   Oбјављено 14.03.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/5, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одговор на питање 2, преузми

    * Одговор на питање 3, преузми

    * Koнкурсна документација за ЈН23/5, измена бр. 1, преузми

    * Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, преузми

    * Koнкурсна документација за ЈН23/5, измена бр. 2, преузми

    * Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о проднетом захтеву за заштиту права, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Одлука о додели уговора партија 3, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми


- Jaвна набавка добара - Сонда за ултразвук ЈН23/4

   Oбјављено 02.03.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/4, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Технички материјал ЈН23/3

   Oбјављено 01.03.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/3, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одговор на питање 2, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Одлука о обустави поступка партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми


- Jaвна набавка добара - Лекови ЈН26/3

   Oбјављено 01.02.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН26/3, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Обавештење о обустави поступка партија 1, преузми

    * Обавештење о обустави поступка партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Обавештење о обустави поступка партија 4, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Обавештење о обустави поступка партија 6, преузми


- Jaвна набавка добара - Санитетски материјал ЈН23/2

   Oбјављено 27.01.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/2, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 7, преузми


- Jaвна набавка добара - Животне намирнице ЈН26/2

   Oбјављено 19.01.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН26/2, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 9, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 10, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 11, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 12, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 13, преузми


- Jaвна набавка добара - Реагенси, хемикалије и потрошни материјал за лабораторију ЈН26/1

   Oбјављено 13.01.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН26/1, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање 1, преузми

    * Koнкурсна документација - измена 1 за ЈН26/1, преузми

    * Одговор на питање 2, преузми

    * Koнкурсна документација - измена 2 за ЈН26/1, преузми

    * Одговор на питање 3, преузми

    * Одговор на питање 4, преузми

    * Koнкурсна документација - измена 3 за ЈН26/1, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 9, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 10, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 11, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 12, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 13, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 14, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 15, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 16, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 17, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 18, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 19, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 20, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 21, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 22, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 23, преузми


- Jaвна набавка добара - Meдицински кисеоник и гасови под притиском ЈН23/1

   Oбјављено 09.01.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/1, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка услуга - Сервис возила ЈН24/1

   Oбјављено 10.01.2017. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН24/1, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одговор на питање, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми