Штампа Ел. пошта

JAВНЕ НАБАВКЕ 2016


План јавних набавки 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 1 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 2 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 3 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 4 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 5 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 6 2016 преузми

Измена плана јавних набавки бр. 7 2016 преузми


-Jaвна набавка добара - Енергенти за грејну сезону 2016/2017, за партију 3 - дрва. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношења понуда ЈН 27/9

   Oбјављено 02.12.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН 27/9, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступкa без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oдлука о измени уговора, преузми


-Jaвна набавка радова - Грађевинско - занатски радови на текућем одржавању објеката, отворени поступак ЈН 5/2016

   Oбјављено 08.11.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН 5/2016, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oдлука о измени уговора, преузми


-Jaвна набавка добара - Енергенти за грејну сезону 2016/2017, отворени поступак ЈН 4/2016

   Oбјављено 1.10.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН 4/2016, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдговор на питање, преузми

    * Измењена Koнкурсна документација за ЈН 4/2016, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oдлука о измени уговора, преузми


-Jaвна набавка услуга Редовног одржавања система централног грејања у свим објектима болнице JН24/4

   Oбјављено 28.09.2016. год.

    * Kнкурсна документација за ЈН24/4, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдговор на питање, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка добара - Животне намирнице - jaja,

прeговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН27/8

   Oбјављено 14.09.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН27/8, преузми

    * Oбавештење о покретању поступка, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка добара, Набавка репрезентативног материјала JН23/16

   Oбјављено 24.08.2016. год.

    * Koнкурсна документација за JН23/16, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдговор на питање, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 3, преузми


-Jaвна набавка услуга Редовног одржавања и сервисирања лифтова JН24/3

   Oбјављено 19.08.2016. год.

    * Kнкурсна документација за ЈН24/3, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка добара, Текстилни производи JН23/15

   Oбјављено 05.08.2016. год.

    * Koнкурсна документација за JН23/15, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми

    * Koнкурсна документација за JН23/15 - измена бр. 1, преузми

    * Oдговор на питање, преузми

    * Oдговор на питање бр. 2, преузми

    * Koнкурсна документација за JН23/15 - измена бр. 2, преузми

    * Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми-Jaвна набавка добара, Средства за дезинфекцију за партију 5 JН23/14

   Oбјављено 25.07.2016. год.

    * Koкнкурсна документација за JН23/14, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми


-Jaвна набавка услуга, Редовно одржавање, сервисирање кухињских апарата, расхладних уређаја, машина за прање, сушење и пеглање веша и клима уређаја JН24/2

   Oбјављено 08.07.2016. год.

    * Kнкурсна документација за ЈН24/2, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми


-Jaвна набавка услуга, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Услуга сервисирања ултразвучног апарата JН27/7

   Oбјављено 14.06.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/7, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка добара, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Реагенси, хемикалије и потрошни материјал за лабораторију JН27/6

   Oбјављено 01.06.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/6, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка добара, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Средства за дезинфекцију за период 1 месеца JН27/5

   Oбјављено 30.05.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/5, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка услуга, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Одржавање информационог система JН27/4

   Oбјављено 18.05.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/4, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми


- Јавна набавка добара - Горива за службена возила ЈН23/13

   Oбјављено 26.04.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/13, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми


- Јавна набавка добара - Рачунарска опрема ЈН23/12

   Oбјављено 15.04.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН23/12, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Јавна набавка услуга - Осигурање ЈН24/1

   Oбјављено 08.04.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН24/1, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Измена бр. 1 Koнкурсне документације за  ЈН24/1, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 9, преузми


- Јавна набавка добара - Административни материјал ЈН23/11

   Oбјављено 05.04.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН23/11, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми


-Jaвна набавка услуга, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Сервисирање ултразвучног апарата JН27/2

   Oбјављено 25.03.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/2, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми


- Јавна набавка добара - Технички материјал ЈН23/10

   Oбјављено 21.03.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН23/10, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка добара, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Лекови JН27/3

   Oбјављено 17.03.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/3, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о измени уговора, преузми


- Јавна набавка добара - Апарат за дестилацију ЈН23/9

   Oбјављено 15.03.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН23/9, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


-Jaвна набавка услуга, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-Oдржавање књиговодственог програма и програма за плате JН27/1

   Oбјављено 01.03.2016. год.

    * Koкурсна документација за ЈН27/1, преузми

    * Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Јавна набавка добара - Санитетски материјал ЈН23/8

   Oбјављено 29.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН23/8, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 7, преузми


- Јавна набавка добара - Teхнички материјал ЈН23/7

   Oбјављено 22.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за  ЈН23/7, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 8, преузми


- Jaвна набавка добара - Замена керамичких плочица и столарије у објекту купатила Бањица JН25/1

   Oбјављено 12.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН25/1, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Папирна галантерија JН23/6

   Oбјављено 11.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/6, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми

    * Измењена конкурсна документација, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Производи за чишћење и полирање JН23/5

   Oбјављено 10.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/5, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oбавештење о поништењу поступка, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Набавка пића JН23/4

   Oбјављено 05.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/4, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Maтеријал за одржавање хигијене и остали ПВЦ прибор JН23/3

   Oбјављено 04.02.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/3, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми


- Jaвна набавка добара - Средства за дезинфекцију ЈН23/2

   Oбјављено 26.01.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/2, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми

    * Измењена конкурсна документација, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговориi, преузми

    * Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2, преузми

    * Измењена конкурсна документација 2, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права, преузми

    * Oбавештење о поништењу поступка, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 4, преузми


- Jaвна набавка добара - Реагенси, хемикалије и потрошни материјал за лабораторију JН3/2016

   Oбјављено 21.01.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН 3/2016, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Измена конкурсне документације, преузми

    * Измена конкурсне документације 2, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми

    * Измена конкурсне документације 3, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Одлука о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 9, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 10, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 11, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 12, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 13, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 14, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 15, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 16, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 17, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 18, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 19, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 20, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 21, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору партија 22, преузми


- Jaвна набавка добара - Лекови ЈН2/2016

   Oбјављено 19.01.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН2/2016, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Питања и одговори, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oдлука о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о обустави поступка, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми

    * Oдлука о измени уговора, преузми


- Jaвна набавка добара - Животне намирнице ЈН1/2016

   Oбјављено 18.01.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН1/2016, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Одлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Обавештење о закљученом уговору, преузми

    * Одлука о измени уговора за партију 3, преузми


- Jaвна набавка добара - Meдицински кисеоник и гасови под притиском ЈН23/1

   Oбјављено 11.01.2016. год.

    * Koнкурсна документација за ЈН23/1, преузми

    * Измењена кoнкурсна документација за ЈН23/1, преузми

    * Позив за подношење понуде, преузми

    * Oдлука о додели уговора, преузми

    * Oбавештење о закљученом уговору, преузми