Јавне набавке Штампа Ел. пошта

Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е • Јавна набавка радова - ИЗГРАДЊА СЛАНЕ СОБЕ ЈН 25/4

Oбјављен 11.12.2015.

- Koнкурсна документација за ЈН 25/4, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Oдлука о додели уговора, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору , преузми


 • Јавна набавка радова - ПОПРАВКА ОДВАЈАЧА МАСТИ У НОВОМ ЗАВОДУ ЈН 25/3

Oбјављен  02.12.2015.

- Kонкурсна документација за ЈН 25/3, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Oдлука о додели уговора, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору , преузми


 • Jавна набавка радова - ЗАМЕНА ОБЛОГЕ БАЗЕНА У КУПАТИЛУ БАЊИЦА ЈН 25/2

Oбјављен 01.12.2015.

- Kонкурсна документација за ЈН 25/2, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Oдлука о додели уговора, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору , преузми


 • Јавна набавка радова - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ЈН 25/1

Oбјављен 16.11.2015.

- Koнкурсна документација за JН 25/1, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Oдговор на питање 1, преузми

- Oдговор на питање 2, преузми

- Oдговор на питање 3, преузми

- Oдговор на питање 4, преузми

- Измењена кoнкурсна документација за JН 25/1, преузми

- Oдлука о додели уговора, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору , преузми


 • Јавна набавка добара - ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016 ЈН 5/2015

Oбјављен 25.09.2015.

- Koнкурсна документација за ЈН 5/2015, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одлука о додели уговора, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору партија 1 , преузми

-Oбавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору партија 3, преузми


 • Јавна набавака добара - УНИФОРМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЈН 23/17

Објављен 24.08.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/17, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одлука о додели уговора, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 1 , преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 2, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми


 • Jавна набавка услуге - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА ЈН 24/9

Oбјављен 21.07.2015.

- Kонкурсна документација за ЈН 24/9, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору, преузми


 • Jaвна набавка добара - ЕКГ АПАРАТ ЈН 23/16

Oбјављен  17.07.2015.

- Kонкурсна документација за JН 23/16, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Измењена Конкурсна докуменатцијаза ЈН 23/16, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору, преузми


 • Јавна набавка услуге - СЕРВИС ВОЗИЛА JН 24/8

Oбјављен 01.06.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/8, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закључeном уговору, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми


 • Јавна набавка услуга - ШТАМПАЊЕ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 24/7

Објављен 21.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/7, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми • Јавна набавка услуга - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ КУХИЊСКИХ АПАРАТА, РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА, МАШИНА ЗА ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША И КЛИМА УРЕЂАЈА ЈН 24/6

Објављен 20.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/6, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми


 • Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ, ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JН 27/2

  Објављен 19.05.2015.

- Конкурсна документација за JН 27/2, преузми

- Обавештење о покретању преговарачког поступка, преузми

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2, преузми

- Обавештење о закљученом уговору Партија 11, преузми


 • Јавна набавка добара - СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ЈН 23/15

Објављен 15.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/15, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми


 • Јавна набавка услуге - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 27/1

Објављен 14.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 27/1, преузми

- Обавештење о покретању преговарачког поступка, преузми


 • Јавна набавка услуге - ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЛИФТОВА НОВИМ ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА ЈН 24/5

Објављен 08.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/5, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми


 • Јавна набавка услуге - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И НАПАЈАЊА ТЕРМОМИНЕРАЛНОМ ВОДОМ ОБЈЕКАТА БОЛНИЦЕ ЈН 24/4

Објављен 04.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/4, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми


 • Јавна набавка добара - РЕАГЕНСИ, ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЈН 23/14

Објављен 04.05.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/14, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору Партија 5, преузми


 • Јавнаа набавка услуге - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈН 24/3

Објављен 04.05.2015.

-Конкурсна документација за ЈН 24/3, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Oбавештење о обустави поступка Партија 1, преузми

- Обавештење о обустави поступка Партија 3, преузми

- Oбавештење о заккљученом уговору Партија 2, преузми


 • Јавна набавка добара - ГОРИВО ЈН 23/13

Објављен 21.04.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/13, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми


 • Јавна набавка добара - ГОРИВО ЈН 23/12

Објављен 09.04.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/12, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о обустави поступка, преузми • Јавна набавка добара - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН 23/11

Објављен 03.04.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/11, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми


 • Јавна набавка добара - РЕАГЕНСИ, ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЈН 23/10

Објављен 03.04.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/10, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања 1 , преузми

- Одговори на питања 2 , преузми

- Одговори на питања 3 , преузми

- Измењена Конкурсна документација за ЈН 23/10, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми

- Обавештење о обустави поступка партија 5, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 2, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 3, преузми

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 7, преузми
 • Јавна набавка добара - СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ЈН 23/9

Објављен 03.04.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/9, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о обустави поступка Партија 3, преузми


 • Јавна набавка мале вредности - АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 23/8

Објављен 09.03.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/8, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми

- Измењена  Конкурсна документација за ЈН 23/8, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми

- Одговори на питања , преузми

- Одговори на питања , преузми


 • Јавна набавка отворени поступак- САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 4/2015

Објављен 05.03.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 4/2015, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 5, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 7, преузми

-Обавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 9, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 10, преузми • Јавна набавка мале вредности - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈН 24/2

Објављен 02.03.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/2, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми

- Одговори на питања , преузми

-Измењена  Конкурсна документација за ЈН 24/2, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, преузми • Јавна набавка добара - ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА БРОНХОСКОПИЈУ ЈН 23/5

Објављен 11.02.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/5, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми • Јавна набавка добара - РЕАГЕНСИ, ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЈН 23/7

Објављен 09.02.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/7, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми

Odgovori na pitanja , преузми

- Обавештење о обустави поступка партија 2 , преузми

- Обавештење о обустави поступка партија 5 , преузми

- Обавештење о обустави поступка партија 7 , преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 1, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 3, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 4, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 6, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 8, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 9, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 10, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 11, преузми

- Обавештење о закљученом уговору партија 12, преузми • Јавна набавка добара - СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ЈН 23/6

Објављен 04.02.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/6, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми

- Измењена Конкурсна документација  за ЈН 23/6, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, преузми

- Измењена Конкурсна документација бр 2  за ЈН 23/6, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, преузми • Јавна набавка услуге - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У СВИМ ОБЈЕКТИМА БОЛНИЦЕ 24/1

Објављен 02.02.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 24/1, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми • Јавна набавка добара - ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ 23/4

Објављен 30.01.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/4, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми • Јавна набавка добара - ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 3/2015

Објављен 28.01.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 3/2015, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми • Javna nabavka dobara - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I OSTALI PVC PRIBOR 23/3

Објављен 23.01.2015.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/3, преузми

- Poziv za podnošenje ponude, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми • Јавна набавка добара - ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 23/2

Објављен 13.01.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 23/2, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговор на питање , преузми

- Обавештење о закљученом уговору, преузми • Јавна набавка добара - ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 2/2015

Објављен 09.01.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 2/2015, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговори на питања , преузми

- Одговори на питања , преузми • Јавна набавка добара - ЛЕКОВИ 1/2015

Објављен 08.01.2015.

- Конкурсна документација за ЈН 1/2015, преузми

- Позив за подношење понуде, преузми

- Одговор на питање , преузми

- Одговор на питање , преузми

- Измењена Конкурсна документација за ЈН 1/2015, преузми

- Измењена Конкурсна документација бр. 2 за ЈН 1/2015, преузми

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, преузми

- Oдлука о измени уговора о јавној набавци Партија 1 , преузми

- Oдлука о измени уговора о јавној набавци Партија 7, преузми


 
 
Банер