Штампа


ПЛАН РАДА


---------------2018---------------

План рада за рехабилитацију, преузми

План рада за болничко лечење, преузми

Извршење плана рада за период од 01.01. до 30.06.2018. год. за рехабилитацију, преузми

Извршење плана рада за период од 01.01. до 30.06.2018. год. за болничко лечење, преузми---------------2017---------------

План рада за рехабилитацију, преузми

План рада за болничко лечење, преузми

Извршење плана рада за период од 01.01. до 30.06.2017. год. за рехабилитацију, преузми

Извршење плана рада за период од 01.01. до 30.06.2017. год. за болничко лечење, преузми

Извршење плана рада за период од 01.01. до 31.12.2017. год. за рехабилитацију, преузми

Извршење плана рада за период од 01.01. до 31.12.2017. год. за болничко лечење, преузми


---------------2016---------------

План рада за рехабилитацију, преузми

План рада за болничко лечење, преузми

Извршење плана рада за рехабилитацију, преузми

Извршење плана рада за болничко лечење, преузми


---------------2015---------------

Извршење плана рада за рехабилитацију, преузми

Извршење плана рада за болничко лечење, преузми