Javne nabavke - Starije... Štampa El. pošta
Indeks članka
Javne nabavke
Starije...
Strana 3
Sve strane
 • Javna nabavka dobara - MEDICINSKI KISEONIK I GASOVI POD PRITISKOM JN 23/1

Objavljen 30.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/1, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Izmenjena  Konkursna dokumentacija za JN 23/1, preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka radova - RADOVI NA IZGRADNJI I MONTAŽI LIFTA U OBJEKTU STARI ZAVOD JN 25/4

Objavljen 30.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 25/4, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Izmenjena  Konkursna dokumentacija za JN 25/4, preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava, preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmi • Javna nabavka radova - IZGRADNJA NADSTREŠICE NA OBJEKTU NOVI ZAVOD JN 11/2014

Objavljen 23.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 11/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Projektna dokumentacija (obratiti pažnju na detalje konstrukcije i stolarije) , preuzmi • Javna nabavka dobara - MEDICINSKI NAMEŠTAJ JN 23/36

Objavljen 22.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/36, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Konkursna dokumentacija za JN 23/36-izmena br.1, preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka dobara - ISPORUKA I MONTAŽA OPREME PODSTANICE ZA CENTRALNI RAZVOD KISEONIKA JN 23/35

Objavljen 22.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/35, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka dobara - UREĐAJ ZA NEINVANZIVNU VENTILACIJU SA OVLAŽIVAČEM JN 23/34

Objavljen 19.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/34, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka dobara - AUTOKLAV JN 23/33

Objavljen 19.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/33, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Pitanja i odgovori, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - NABAVKA I MONTAŽA OPREME ZA VIDEO NADZOR U KUPATILU HAMAM JN 23/32

Objavljen 18.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/32, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - SISTEMI ZA ANALIZU URINA JN 23/31

Objavljen 17.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/31, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ ZA KNJIGOVODSTVO 23/30

Objavljen 15.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/30, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - UREĐAJ ZA SRČANI MONITORING-HOLTER EKG-A

Objavljen 15.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/29, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - UREĐAJ ZA ISKAŠLJAVANJE JN 23/28

Objavljen 12.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/28, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - HEMATOLOŠKI ANALAJZER JN 23/27

Objavljen 12.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/27, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - BAŠTENSKI TRAKTOR ZA KOŠENJE SA DODACIMA ZA ČIŠĆENJE SNEGA JN 23/26

Objavljen 12.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/26, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi • Javna nabavka dobara - PROPAGANDNI MATERIJAL ZA NOVU GODINU JN 23/25

Objavljen 05.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/25, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - KLIMA UREĐAJI JN 23/24

Objavljen 05.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/24, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - UNIFORME ZA ZAPOSLENE JN 23/23

Objavljen 04.12.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/23, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi • Javna nabavka dobara - ULTRAZVUK SA SONDOM JN 10/2014

Objavljen 28.11.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 10/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN 10/2014, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka dobara - UREĐAJI ZA SRČANI MONITORING JN 23/22

Objavljen 13.11.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/22, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Oaveštenje o obustavi postupka, preuzmi • Javna nabavka usluge osiguranja - PARTIJA 1 - Osiguranje pacijenata koji dolaze bez uputa RFZO-a i banjskih pacijenata JN 24/19

Objavljen 10.11.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/19, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka usluge - IZRADA PROJEKTA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U OBJEKTU NOVI ZAVOD JN 24/18

Objavljen 16.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/18, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi • Javna nabavka usluge - IZRADA PROJEKTA ZA SANACIJU FASADE OBJEKTA NOVI ZAVOD JN 24/17

Objavljen 16.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/17, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Izmenjena konkursna dokumentacija, preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka, preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka radova - RADOVI NA UREDJENJU BLOKA LOKOMOTORNE REHABILITACIJE U OBJEKTU STARI ZAVOD JN 9/2014

Objavljen 15.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 9/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi • Javna nabavka radova - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE OBJEKTA VILA BOTA JN 25/3

Objavljen 15.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 25/3, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka dobara - ERGOMETAR SA SOFTVEROM OTVORENI POSTUPAK JN 8/2014

Objavljen 14.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 8/2014, preuzmi

-Poziv za podnošenje ponude, preuzmi • Javna nabavka dobara - ENERGENTI ZA GREJNU SEZONU 2014/2015 OTVORENI POSTUPAK JN 7/2014

Objavljen 13.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 7/2014, preuzmi

-Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN 7/2014, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi • Javna male vrednosti - OPREMA I REKVZITI ZA KINEZI SALU JN23/21

Objavljen 03.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/21, preuzmi

-Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna male vrednosti -MEDICINSKI APARATI I UREDJAJI, PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JN27/9

Objavljen 02.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 27/9, preuzmi

- Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi • Javna male vrednosti -NABAVKA INVENTARA ZA KUHINJU JN23/20

Objavljen 01.10.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/20, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi • Javna male vrednosti -NABAVKA MAŠINE ZA PRANJE VEŠA JN23/19

Objavljen 26.09.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/19, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi • Javna male vrednosti -USLUGE PROCENITELJA FER TRŽIŠNE VREDNOSTI IMOVINE JN24/16

Objavljen 19.09.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/16, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovor na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru , preuzmi • Javna nabavka radova - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE OBJEKTA VILA BOTA JN 25/2

Objavljen 15.09.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 25/2, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi • Javna nabavka usluge - USLUGA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JN 24/15

Objavljen 28.08.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/15, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponudjača , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - ADMINISTRATIVNI MATERIJAL - PARTIJA 3, ŠTAMPANI MATERIJAL ZA POTREBE SIMPOZIJUMA, PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JN 27/8

Objavljen 19.08.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 27/8, preuzmi

- Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


 • Javna nabavka dobara - RADOVI NA UREDJENJU BLOKA LOKOMOTORNE REHABILITACIJE U OBJEKTU STARI ZAVOD JN 6/2014

Objavljen 07.08.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 6/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi


 • Javna nabavka male vrednosti - REDOVNI PREGLED I SERVISIRANJE DIJAGNOSTIČKIH APARATA JN 24/14

Objavljen 31.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/14, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 1, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 3, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 4, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 5, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 6, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 7, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 8, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 9, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 10, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 11, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 12, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 13, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 14, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 15, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 16, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 17, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 18, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 20, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 21, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 22, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 23, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 24, preuzmi


 • Javna nabavka dobara - HIRURŠKI INSTRUMENTI ZA BRONHOSKOPIJU JN 23/18

Objavljen 28.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/18, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka dobara - UREĐAJI ZA SRČANI MONITORING JN 23/17

Objavljen 25.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/17, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 23/17, preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi • Javna nabavka DOBARA - BRONHOSKOP JN 23/16

Objavljen 23.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/16, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka DOBARA - SISTEM ZA DIGITALIZACIJU ANALOGNIH MODALITETA SA PRIPADAJUĆIM KASETAMA I FOLIJAMA, MEDICINSKIM ŠTAMPAČEM SUVE TEHNOLOGIJE, DIJAGNOSTIČKIM SOFTVEROM IMAGE SUITE I DIJAGNOSTIČKU RADNU SREDINU JN 23/15

Objavljen 23.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/15, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka DOBARA - SANITETSKI MATERIJAL JN 23/14

Objavljen 22.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/14, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi


 • Javna nabavka DOBARA - REAGENSI, HEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJU JN 23/13

Objavljen 22.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/13, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja , preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi
 • Javna nabavka DOBARA - MEDICINSKI APARATI I UREDJAJI JN 5/2014

Objavljen 16.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 5/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovori na pitanja 1 , preuzmi

- Odgovori na pitanja 2 , preuzmi

- Odgovori na pitanja 3 , preuzmi

- Odgovori na pitanja 4 , preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka , preuzmi

- Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 5/2014, preuzmi


 • Javna nabavka male vrednosti - HIRURŠKI INSTRUMENTI ZA BRONHOSKOPIJU JN 23/12

Objavljen 04.07.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/12, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - SERVIS VOZILA JN 24/13

Objavljen 19.06.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/13, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 4, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 5, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - LEKOVI, PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JN 27/5

Objavljen 04.06.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 27/5, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 1, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

- Odluka o dodeli ugovora partija 2, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA CARDIAC RIDER JN 23/11

Objavljen 03.06.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/11, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - SANITETSKI MATERIJAL JN 23/10

Objavljen 30.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/10, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - REAGENSI, HEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJU JN 23/9

Objavljen 29.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/9, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 1, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 6, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka partija 9, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - REDOVNI PREGLED I SERVISIRANJE DIJAGNOSTIČKIH APARATA JN 24/12

Objavljen 19.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/12, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi • Javna nabavka usluga - ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA, PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JN 27/3

Objavljen 19.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 27/3, preuzmi

- Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi

- Obaveštenje o dodeli ugovora, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - RAČUNARSKA OPREMA JN 23/8

Objavljen 14.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/8, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Odgovor na pitanje , preuzmI

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - SERVIS VOZILA JN 24/11

Objavljen 12.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/11, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 1, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 2, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 3, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 4, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 5, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 6, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - NABAVKA SREDSTVA ZA MAŠINSKO PRANJE I ISPIRANJE POSUĐA JN 23/7

Objavljen 08.05.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/7, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje , preuzmI

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti -USLUGA ŠTAMPANJA REKLAMNOG MATERIJALA JN 24/9

Objavljen 17.04.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/9, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovori na pitanja , preuzmI

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti -SERVISIRANJE PUMPI ZA VODU I GREJANJE JN 24/10

Objavljen 16.04.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/10, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovori na pitanja , preuzmI

-Obaveštenje o podnetom zahevu za zaštitu prava , preuzmI • Javna nabavka male vrednosti -REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA 24/8

Objavljen 11.04.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/8, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovori na pitanja , preuzmI • Javna nabavka male vrednosti -REAGENSI ZA CRP ANALIZU I KOMPLETNU KRVNU SLIKU 23/6

Objavljen 10.04.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/6, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka - LEKOVA, PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 27/2

Objavljen 09.04.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 27/2, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2, pogledaj

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4, pogledaj

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti -POTROŠNI MATERIJAL ZA GASNI ANALIZATOR ABL77 23/5

Objavljen 09.04.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/5, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti - KREČENJE U SVIM OBJEKTIMA BOLNICE JN 25/1

Objavljen 28.03.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 25/1, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje, preuzmI

-Odgovori na pitanja 2, preuzmI

-Odgovor na pitanje 3, preuzmI

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Konkursna dokumentacija za JN 25/1 IZMENA, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj
 • Javna nabavka male vrednosti -REDOVNO ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE KUHINJSKIH APARATA, RASHLADNIH UREĐAJA, MAŠINA ZA PRANJE, SUŠENJE I PEGLANJE VEŠA I KLIMA UREĐAJA JN 24/7

Objavljen 25.03.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/7, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti -SERVISIRANJE PUMPI ZA VODU I GREJANJE JN 24/6

Objavljen 06.03.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/6, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovori na pitanja, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi • Javna nabavka male vrednosti -REDOVNO ODRŽAVANJE SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA U SVIM OBJEKTIMA BOLNICE JN 24/5

Objavljen 27.02.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/5, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti - SERVIS VOZILA JN 24/4

Objavljen 21.02.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/4, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje, preuzmI

- Konkursna dokumentacija za JN 24/4 IZMENA, preuzmi

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Pitanja i odgovori, pogledaj

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi


 • Javna nabavka male vrednosti -  USLUGE OSIGURANJA JN 24/2

Objavljen 20.02.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/2, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje, preuzmi

- Konkursna dokumentacija za JN 24/2 IZMENA, preuzmi

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru - kasko osiguranje vozila, pogledaj

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru - obavezno osiguranje vozila, pogledaj

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru -  osiguranje pacijenata, pogledaj

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru -  osiguranje stakla od loma, pogledaj


 • Javna nabavka male vrednosti - ADVOKATSKE USLUGE JN 24/1

Objavljen 13.02.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/1, preuzmi

-Odgovori na pitanja, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi • Javna nabavka otvoreni postupak- TEHNIČKI MATERIJAL  JN 4/2014

Objavljen 06.02.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 4/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8, pogledaj


 • Javna nabavka otvoreni postupak- LEKOVI JN 3/2014

Objavljen 04.02.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 3/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/2014, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1 , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3 , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4 , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5 , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6 , preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka Partija 7 , preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - PAPIRNA GALANTERIJA JN 23/4

Objavljen 23.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/4, preuzmi

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 23/4, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje, preuzmi

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka male vrednosti - HEMIJSKA SREDSTVA JN 23/3

Objavljen 22.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/3, preuzmi

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 23/3, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje, preuzmi

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj
 • Javna nabavka otvoreni postupak-PLASTIČNI I PVC PRIBOR JN 23/2

Objavljen 21.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/2, preuzmi

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 23/2, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj


 • Javna nabavka otvoreni postupak- ADMINISTRATIVNI MATERIJAL JN 2/2014

Objavljen 20.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 2/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Odgovor na pitanje, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2, pogledaj

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi • Javna nabavka male vrednosti - ADVOKATSKE USLUGE JN 24/1

Objavljen 17.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 24/1, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o obustavi postupka , preuzmi
 • Javna nabavka male vrednosti - PRIBOR ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE JN 23/1

Objavljen 17.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 23/1, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, pogledaj • Javna nabavka otvoreni postupak - ŽIVOTNE NAMIRNICE JN 1/2014

Objavljen 10.01.2014.

- Konkursna dokumentacija za JN 1/2014, preuzmi

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 1/2014, preuzmi

- Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Izmena br.2  i dopuna konkursne dokumentacije za JN 1/2014, preuzmi

-Obaveštenje br.2  o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, pogledaj

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, pogledaj

- Odluka o izmeni Ugovora za partiju 6, pogledaj

 
 
Baner