01.10.2014. ''IV SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI'' Štampa

 

01.10.2014. ''IV SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI''  

 

 

Stručni skup ''IV Sokobanjski medicinski dani'', pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u organizaciji Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'', biće održan 10, 11. i 12. oktobra ove godine.

 

Programom Skupa predvidjeno je:

 

10.10.2014.god - petak  

 

10:00 - 11:30 - Specijalna bolnica 'Sokobanja'' - ''Novi zavod''

                      Koktel dobrodošlice, promocija sistema za digitalizaciju rendgena i

                      nove opreme za dijagnostiku i lečenje, obilazak Bolnice

 

KURS: "Novine u kardiologiji"

Kongresna sala Hotela ''Moravica''

 

09:00 - Registracija učesnika

 

11:45 - Otvaranje Skupa

 

12:00 - ''Periferna okluzivna arterijska bolest i hipertenzija''       

           Prof. dr Živan Maksimović - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu             

         - ''Savremene metode lečenja visokorizičnih bolesnika sa kompleksnom

            aneurizmom abdominalne aorte''

            Prof. dr Miodrag Jevtić - Nacionalni univerzitet odbrane u Beogradu        

         - ''Hipertenzivna kriza''           

            Prof. dr Goran Koraćević - Klinika za KVB KC Niš    

         - ''Hipertenzija i bubreg''      

            Prof. dr Svetlana Apostolović - Klinika za KVB KC Niš 

         - ''Najnovije preporuke u hipertenziji: da li su i koliko različite od prethodnih i

            zašto?''                  

            Prof. dr  Zorana Vasiljević - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu             

         - ''Primarna i sekundarna prevencija naprasne srčane smrti''       

            Asist. dr sc. med. Tomislav Kostić - Klinika za kardiologiju KC Niš           

         -   Diskusija      

 

14:00 - Koktel            

 

15:00 - ''Primarna PCI u rešavanju akutnog infarkta miokarda u Srbiji''

            Prof. dr Zoran Perišić - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu    

         - ''Globalni rizik za nastanak ishemijske bolesti srca sa osvrtom na lipidni status''          

            Prof. dr Dragan Dinčić - Vojnomedicinska akademija

         - ''Psihosocijalni faktori rizika na radnom mestu i kardiovaskularna oboljenja''   

            Mr sc. med. dr Ljubodrag Radević - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš   

         - ''Multifokalna atrijalna tahikardija u akutnim poremećajima plućne funkcije''

            Dr Ivana Filipović - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja   

         - ''Ispitivanje korelacije najčešćih kliničkih simptoma i znakova sa

            najčešćim pozitivnim laboratorijskim nalazima, gasnim analizama,

            ehokardiografskim i elektrokardiografskim promenama u plućnoj

            tromboemboliji''

             Dr sc. med. Ljiljana Isaković - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja  

         - ''Prognostički značaj prisustva mobilnih tromba u desnom srcu u bolesnika

            sa akutnom embolijom pluća''

            Prof. dr Jovan Peruničić - Klinika za urgentnu internu medicinu KC Srbije           

         - ''Terapija bradikardnih poremećaja ritma u akutnom infarktu miokarda''

            Dr sc. med. Aleksandar Stojković - Klinika za KVB KC Niš           

         -  Diskusija, izlazni test, evaluacija kursa

 

17:30 - Svečano otvaranje Skupa, uz umetnički program

 

 

11.10.2014.god - subota  

Kongresna sala Hotela ''Moravica''

 

KURS: "Infekcije respiratornog sistema"

 

08:00 - Registracija učesnika

 

09:00 - ''Kontrola respiratornih infekcija u dece aktivnom i pasivnom imunizacijom''                       

           Prof. dr Andjelka Stojković - Klinika za pedijatriju KC Kragujevac     

         - ''Terapija vanbolničkih pneumonija u dece''        

            Doc. dr Gordana Kostić - Klinika za pedijatriju KC Kragujevac      

         - ''Pneumonije kod dece koja boluju od maligne bolesti''

            Prof. dr Gordana Kostić - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš    

         - ''Rezultati lečenja dece sa vanbolnički stečenom pneumonijom  u  Specijalnoj

             bolnici Sokobanja"          

            Mr sc. med. dr Vesna Bojić - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja 

         - ''Procena težine pneumonije''                 

            Prof. dr Marija Mitić Milikić - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu           

         - ''Preporuke za lečenje infekcija donjeg respiratornog trakta''    

            Prof. dr Djordje Považan - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica          

        - ''Teške pneumonije - dijagnoza i lečenje''            

           Doc. dr Zorica Ćirić - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu        

 

11:00 - Pauza

 

 

11:15 - ''Pneumonije povezane sa mehaničkom ventilacijom''              

           Doc. dr Miodrag Vukčević - KBC Bežanijska Kosa, Beograd         

         - ''Pneumonije kod pacijenata sa imunskim deficitom''     

            Mr sc. med. dr Slobodan Aćimović - Klinika za pulmologiju VMA            

         - ''Klinički  aspekt  vanbolnički  stečenih pneumonija kod osoba starije životne dobi''     

            Prim. dr sc. med. Ivanka Djorđević - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

         - ''Savremeni tretman egzacerbacije bronhiektazija''        

            Prof. dr Mirna Djurić - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica            

         - ''Bronhiektazije - novi pogledi''         

            Prof. dr Marina Petrović - Klinika za pulmologiju KC Kragujevac   

         - ''Respiratorne infektivne komplikacije kod pacijenata sa karcinomom pluća

            na programu onkološkog tretmana''         

            Prof. dr Milan Rančić - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš                        

        - Diskusija      

 

13:15 - Pauza                      

 

15:00 - ''Hirurško lečenje empijema pleure''                  

           Prof. dr Dragan Subotić - Klinika za grudnu hirurgiju KC Srbije      

         - ''Hirurško lečenje apscesa pluća''            

            Doc. dr Dejan Djurić - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

         - ''Klinički značaj vrednosti nespecifičnih serumskih markera sistemske inflamacije

             kod obolelih od aktivne plućne tuberkuloze sa osvrtom na naša iskustva''                            

             Doc. dr Milan Radović - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš 

          - ''MDR tuberkuloza - naša stvarnost''                

             Dr Gordana Antonijević - Specijalna bolnica Ozren, Sokobanja    

          - ''Mikobakterioze danas''            

             Dr Zoran Stamenković - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš 

          - ''Značaj bronhoskopije u brzoj dijagnostici sputum negativne tuberkuloze''                              

             Dr Dragan Stanojević - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja        

          - ''Pneumonija kao komplikacija infarkta miokarda''                 

             Dr Ivana Filipović - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja   

          -  Diskusija, izlazni test, evaluacija kursa    

 

 

 

12.10.2014.god - nedelja  

Kongresna sala Hotela ''Moravica''

 

KURS: "Novine u fizikalnoj medicini i traumatologiji"

 

08:30 - Registracija učesnika

 

10:00 – ''Fizikalna terapija nakon preloma skeleta u razvoju''

            Asist. dr sc.med. Hristina Čolović - Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i 

            protetiku KC Niš

         - ''Fleksibilna intramedularna fiksacija (ESIN) preloma natkolenice u dece''  

            Dr Nikola Bojović - Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju KC Niš

         - ''Značaj elastične stabilne intramedularne fiksacije u lečenju i ranoj mobilizaciji

             preloma  potkolenice u dece'' 

            Doc. dr Dragoljub Živanović - Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju KC Niš

         - ''Rehabilitacija pacijenata nakon operacije diskus hernije na lumbalnom nivou'' 

            Dr sc. med. Rozita Filipov - Institut za reumatologiju Niška Banja, Niš

         - ''Lečenje otvorenih preloma potkolenica spoljnom skeletnom fiksacijom''         

            Prof. dr Zoran Golubović - Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

         - ''Uticaj savremenih metoda operativnog lečenja na ranu rehabilitaciju kod starijih

             pacijenata sa prelomom kuka''

            Asist. dr sc. med. Predrag Stojiljković - Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

         -  Diskusija

 

12:00 - Pauza

 

13:30 - ''Savremeni koncepti fiksacije i dizanja femoralne i acetabularne komponente

            endoproteze kuka i njihov uticaj na dužinu 'trajanja' proteze''

            Prof. dr Milorad Mitković - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 

         - ''Artroplastika zgloba kuka - indikacije i principi lečenja''

            Prim. dr Goran Vidić - Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

         - ''Sindrom karpalnog tunela - fizikalna terapija pre i posle operacije''

            Mr sc. med. dr Anita Stanković - Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i 

            protetiku KC Niš

         - ''Osnovni principi masaže i specifičnosti kod sportista''

            Doc. dr Milorad Jerkan - Dom zdravlja Niš

         - ''Značaj scintigrafije kolona u evaluaciji opstipacije kod dece sa disfunkcionalnim

            eliminacionim sindromom''

            Asist. dr sc. med. Vesna Petronijević Živković - Klinika za fizikalnu medicinu,

            rehabilitaciju i protetiku KC Niš

          - ''Algoritam lečenja hronične opstruktivne bolesti pluća''

             Doc. dr Nataša Mujović - Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Srbije

          - Diskusija, izlazni test, evaluacija kursa

 

          - Zatvaranje Skupa

 

          - Koktel - Restoran ''Sokograd''

 

 

Do svih informacija o Stručnom skupu ''IV Sokobanjski medicinski dani'' možete doći klikom na istoimeni baner na ovom sajtu.

 

                                                                                                      ORGANIZACIONI ODBOR