04.08.2015. PRELIMINARNI PROGRAM ''V SOKOBANJSKIH MEDICINSKIH DANA'' Štampa


Stručni skup ''V Sokobanjski medicinski dani'', u organizaciji Specijalne bolnice ''Sokobanja'', biće održan od 02. do 04. oktobra ove godine u Kongresnoj sali Hotela ''Moravica'' u Sokobanji.


PRELIMINARNI PROGRAM


02.10.2015.god - KURS: Novine u lečenju hipertenzije i srčane insuficijencije


- Današnje mogućnosti u lečenju bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

Prof. dr Stevan Ilić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

- Praktični aspekt tretmana hipertenzivnih kriza – uprkos krizi

Prof. dr Goran Koraćević, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

- Značaj hipertenzije kod bolesnika sa perifernom okluzivnom i aneurizmatskom bolesti

Prof. dr Živan Maksimović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Lečenje renalne hipertenzije

Asist. dr Emina Kostić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

- Hipertenzija i trudnoća

Dr Merima Atanasković, Dom zdravlja Sokobanja

- Promene na prednjem i zadnjem segmentu oka kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom

Mr sc. med. dr Saša Novak, Klinika za očne bolesti KC Niš


Diskusija

Pauza


- Kako lečiti bolesnike sa srčanom insuficijencijom i očuvanom ejekcionom frakcijom?

Prof. dr Marina Deljanin-Ilić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

- Savremeni aspekti lečenja akutne srčane insuficijencije

Prof. dr Jovan Peruničić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Srčana insuficijencija kod dece

Prof. dr Ljiljana Pejčić, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš

- Resinhronizaciona terapija u lečenju srčane slabosti

Asist. dr Tomislav Kostić, Klinika za kardiologiju KC Niš

- Lečenje srčane insuficijencije kod pacijenata sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolešću pluća

Dr Ivana Filipović, Specijalna bolnica „Sokobanja“


Diskusija

Izlazni test

Evaluacija kursa i podela sertifikata03.10.2015.god - KURS: Astma i alergijske bolesti respiratornog trakta

Generalni sponzor - "AstraZeneca"          


- Fenotipovi astme

Prof. dr Ivana Stanković, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

- Astma: od fenotipa do endotipa

Doc. dr Ivan Čekerevac, Klinika za pulmologiju KC Kragujevac

- Neinvazivne i invazivne metode procene kontrole astme

Prof. dr Branislava Milenković, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Beograd

- Funkcijska dijagnostika astme

Dr Marko Stojsavljević, Klinika za pulmologiju VMA, Beograd


Pauza


- Značaj fizičkog napora kod astme

Doc. dr Biljana Ilievska Poposka, Institut Belodrobni zaboluvanja i tuberkuloza, Skopje, Makedonija

- Astma i GERB

Prof. dr Tatjana Pejčić, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

- Teška astma

Prof. dr Biljana Zvezdin, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

- Mehanička ventilacija u lečenju akutnog teškog napada astme

Prof. dr Miodrag Vukčević, KBC ''Bežanijska kosa'', Beograd

- Intranazalni kortikosteroidi - indikacije, efikasnost, sigurnost

Prof. dr Milan Stanković, Klinika za bolesti uva, grla i nosa KC Niš


Diskusija

Pauza


- Uticaj alergijskog rinitisa na astmu kod dece

Prof. dr Anđelka Stojković-Anđelković, Klinika za pedijatriju KC Kragujevac

- Vizing u dece - dijagnostičke dileme

Doc. dr Gordana Kostić, Klinika za pedijatriju KC Kragujevac

- Efekat pasivnog pušenja na dečiju astmu

Doc. dr Maja Slavković-Jovanović, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš

- Oralni alergijski sindrom kod dece sa polinozom

Doc. dr Marina Atanasković-Marković, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

- Uticaj nutritivne alergije na kliničku eksprersiju astme i alergijskih bolesti

Mr sc. med. dr Mirjana Živanović, Specijalna bolnica ''Sokobanja''


Diskusija


Sponzorsko predavanje - "AstraZeneca"          


Pauza


- Vizing-astma ili nešto drugo

Dr Živka Uskoković-Stefanović, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Beograd

- Patohistološke promene u alergijskim bolestima pluća

Prim. dr Jelena Stojšić, Služba za patohistologiju KC Srbije, Beograd

- Churg-Strauss syndrome (CSS)

Asist. dr Gordana Cvetković, Klinika za pulmologiju VMA, Beograd

- Astma i/ili EDAC

Asist.dr Spasoje Popević, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Beograd

- Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza (ABPA)

Asist.dr Sanja Šarac, Klinika za pulmologiju VMA, Beograd


Pauza


- Učestalost astme i alergijske kijavice kod kod studenata Beogradskog univerziteta

Prim. dr Snežana Radić, Bolnica za dečje plućne bolesti i tuberkulozu - KBC ''Dr Dragiša Mišović - Dedinje'', Beograd

- Astma kod gojaznih

Prof. dr Marina Petrović, Klinika za pulmologiju KC Kragujevac

- Sistemski kortikosteroidi u lečenju egzacerbacije HOBP

Dr Sanja Janjić-Dimić, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Beograd

- Astma i spontani pneumotoraks

Dr Dragan Stanojević, Specijalna bolnica ''Sokobanja''


Diskusija

Izlazni test

Evaluacija kursa i podela sertifikata04.10.2015.god - KURS: Aktuelnosti u fizikalnoj medicini i ortopediji sa traumatologijom"


- Hiruško lečenje preloma dugih kostiju u sklopu politraume

Asist. dr Predrag Stojiljković, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

- Lečenje segmentnih preloma potkolenica metodom spoljne skeletne fiksacije

Prof. dr Zoran Golubović, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

- Dijagnoza i lečenje nestabilnosti ramena

Prim. dr Goran Vidić, Opšta bolnica Aleksinac

- Retrospektivni prikaz ugradnji proteza kuka u Z.C. Aleksinac

Prim. dr Zoran Antić, Opšta bolnica Aleksinac

- Značaj PRP terapije u lečenju bolesti i povreda lokomotornog aparata

Dr Vladimir Jovanović, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš


Pauza


- Osteoporoza i bol u leđima

Dr sc. med. Rozita Filipov, Institut za reumatologiju Niška Banja, Niš

- Faktori rizika za nastanak osteoporoze

Prim. dr Koviljka Čobeljić, KBC Zemun, Beograd

- Degenerativna lumbalna skolioza

Doc. dr Goran Pavlićević, VMA, Beograd

- Alanto-okcipitalno i alanto-aksijalne dislokacije

Doc dr Aleksandar Kostić, Klinika za neurohirurgiju KC Niš

- Primena balneofizikalne terapije u seronegativnim spondiloartropatijama

Prim. dr Mirjana Karadžić, Institut Niška Banja


Diskusija

Pauza


- Spontana motorička aktivnost-dijagnostički kriterijumi

Mr sc. med. dr Dragan Zlatanović, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Niš

- Fizikalna terapija multiple skleroze

Prim. dr Katarina Marković, Institut Niška Banja

- Ishrana sportista u pripremnom periodu i za vreme takmičenja

Doc. dr Milorad Jerkan, Dom zdravlja Niš

- Značaj fizikalne terapije i rehabilitacije za poboljšanje kvaliteta života obolelih od HOBP

Dr Branka Lazić, Specijalna bolnica ''Sokobanja''


Diskusija

Izlazni test

Evaluacija kursa i podela sertifikata


Akreditacija kurseva je u toku.

Do svih informacija o Stručnom skupu ''V Sokobanjski medicinski dani'' možete doći klikom na istoimeni baner na ovom sajtu.