Delegacija Evropskog udruženja banja (ESPA) Štampa
ponedeljak, 06 septembar 2010 01:00

Specijalnu bolnicu ‚‚Sokobanja'', 29. i 30.avgusta, posetila je tročlana delegacija Evropskog udruženja banja (ESPA), koju su činili: Reinhard Petry, direktor za projekte, dr Kurt Von Storch, direktor za kvalitet, i dr Theodor Stofira, predsednik Komisije za peloid ESPA i generalni menadžer jedne od najpoznatijih banja u Češkoj Republici. Cilj posete bio je sagledavanje trenutnog stanja i stepena iskorišćenosti prirodnog i stručnog potencijala, a nakon čega će uslediti detaljnija analiza i izrada dokumenata sa preporukama ESPA o najbrže ostvarljivim i najefikasnijim merama za dalje napredovanje Ustanove.

 

Stručnjaci ESPA obišli su objekte Specijalne bolnice ‚‚Sokobanja'' i u razgovorima sa menadžmentom izrazili zadovoljstvo opremljenošću i funkcionisanjem Ustanove, sertifikacijom i primenom sistema ISO 9001 i HACCP, odnosno kontinuiranim radom na podizanju kvaliteta i poštovanju standarda. Ocenili su da se u Specijalnoj bolnici radi timski, sa jasnom vizijom i ciljem, te su ukazali na dalje korake ka potpunom ispunjenju evropskih standrda i ponudili saradnju i pomoć.

Osim već predvidjenih aktivnosti, tom prilikom je dogovoreno da se organizuje poseta naših stručnjaka najpoznatijim banjama u Evropi sa sličnim indikacijama, a Specijalna bolnica ‚‚Sokobanja'' je predložila da se u okviru ESPA oformi sekcija za respiratornu medicinu. Stručnjaci ESPA su istakli da su problemi u gotovo svim banjama identični, a dva ključna su: nedostatak informacija i nedovoljno poznavanje stranih jezika. Oni su naveli da se u Evropi sve više ljudi interesuje za banjski i zdravstveni turizam u inostranstvu i da je to tržište veliko, da ima mesta za sve. Nove šanse i mogućnosti tek će se otvoriti sa donošenjem zakona o prekograničnom korišćenju usluga u zemljama EU, a što se, prema rečima eksperata ESPA, uskoro očekuje.

Osim Specijalne bolnice ‚‚Sokobanja'', u izabranih sedam najboljih zdravstvenih ustanova u banjama Srbije, kojima će eksperti ESPA posvetiti posebnu pažnju, nalaze se i specijalne bolnice ‚‚Banja Kanjiža'', ‚‚Banja Koviljača'', ‚‚Zlatibor''‚ ‚‚Ribarska Banja'', Specijalna bolnica ‚‚Merkur'' u Vrnjačkoj Banji i Institut za rehabilitaciju ‚‚Niška Banja''. Posetu je organizovalo Udruženje banja Srbije, koje je član Evropskog udruženja banja od 2003.godine, a reč je o prvoj fazi složene aktivnosti na profilisanju banjskog turustičkog proizvoda - segmenta izuzetno bitnog za razvoj turizma.